ראש השנה | יום הכיפורים | סוכות | שמיני עצרת | שמחת תורה

חגי תשרי | ערכת קלפים דיגיטלית לפתוח שיח דיאלוגי וצמיחה אישית בעקבות מנהגי חג ראש השנה יום כיפור וסוכות/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת/ כיתתית ]ערכת קלפים דיגיטלית לפתוח שיח דיאלוגי וצמיחה אישית בעקבות מנהגי חג ראש השנה יום כיפור וסוכות - מנהגים ומושגים

קרא עוד  

סליחה על השאלה - על חגי תשרי / ראש השנה ויום הכיפורים

[פעילות בכיתה] סליחה על השאלה- שאלות העוסקות בחגי תשרי / ראש השנה ויום הכיפורים. שאלות על החג, מנהגים והחברה הישראלית

קרא עוד  

ראש השנה|שפת הסימנים של היהדות-סדר ראש השנה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] ראש השנה משופע בעשיית "סימנים" המבטאים התחלות חדשות וציפייה למשהו טוב יותר, באמצעות פעילות זו נכיר את המנהגים, נעיין במקורות ולבסוף נציע מאכלים שלנו.

קרא עוד  

ראש השנה|חדר בריחה-סדר ליל ראש השנה/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] סדר ראש השנה- הכרת מנהג אכילת סימנים בראש השנה, מיון מאכלים וברכות והכל עם פיצוח קוד מנעולים ומשימות.

קרא עוד  

ראש השנה| סרטונים

מבחר סרטונים קצרים על ראש השנה

קרא עוד  

ראש השנה|טקס פתיחת שנה:ראש השנה-למידה היברידית ולמידה מרחוק/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] טקס בו ישולבו יסודות מסורתיים מתוך חגי תשרי, הטקס יכיל מוטיבים כגון מבט לעבר ולעתיד, פתיחה ונעילה של שערים, מעבר מקיץ לסתיו, זיכרון ותיקון עולם.

קרא עוד  

ראש השנה|פתיחת שנה בחטיבה/מטח

[פעילות מתוקשבת ] פעילות העוסקת בחששות ובתקוות בתחילת השנה.

קרא עוד  

ראש השנה|היום הרת עולם/לב לדעת-מותאם חמ"ד

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נתבונן בשני המרכיבים של המונח ''היום הרת עולם''- הריון ועולם, וננסה להבין מה מאפשרת ההבנה כי ראש השנה הוא יום ההולדת של העולם.

קרא עוד  

ראש השנה|קול שופר/לב לדעת-מותאם חמ"ד

[פעילות מתוקשבת] מהו קול השופר? .

קרא עוד  

ראש השנה ויום הכיפורים-למידה היברידית/תרבות.il

[פעילות מתוקשבת] מערך למידה המקנה לתלמידים את המידע העיקרי על ראש השנה ויום הכיפורים, ועוסק בהרחבה בערכים שעולים מהחגים האלה.

קרא עוד  

ראש השנה|"יהי רצון שתהא שנה זו הבאה עלינו לטובה"/מכון הרטמן

[פעילות בכיתה] אחד ממנהגי הסעודה בראש השנה בקרב רוב עדות ישראל הוא אכילת מאכל שיש בו כדי לסמל איחול ובקשה לשנה החדשה. בשיעור זה נבקש לאחל איחולים לשנה החדשה ולהתאים בין מאכל לאיחול.

קרא עוד  

ראש השנה|ראש השנה כיום הדין/מכון הרטמן

[פעילות בכיתה] בשיעור זה ננסה לעמוד על הפער בין ראש השנה כפי שהוא במקורות לבין ראש השנה כפי שאנו מציינים אותו. עוד נשאל את השאלה לפני מי אנו עומדים לדין, האם הדיין הוא בהכרח חיצוני לנו או שמא הסמכות השופטת היא פנימית ונתונה לנו?

קרא עוד