ראש השנה|ראש השנה כיום הדין/מכון הרטמן


פיתוח המערך :מכון הרטמן 

לקישור לקובץ


מטרות

  1. לעמוד על ההבדלים שנוצרים בהתפתחות המסורת.
  2. להבין את המשמעות שביקשו חז"ל לתת לראש השנה.
  3. לנסות להסביר מדוע המשמעות שנתנו חז"ל לא דומיננטית בראש השנה שלנו.
  4. לעמוד על ההבדל שבין שופט חיצוני לנו לשיפוט פנימי שלנו את עצמנו.

רציונל

ראש השנה נחרט על-פי-רוב בתודעתנו כמועד רב התרגשות של שמחה והתחלה חדשה. במקורותינו ראש השנה הוא יום הדין. יום דין מעצם טיבו הוא יום קשה, מלחיץ, ועם זאת, ראש השנה בהוויה שלנו אינו נתפס כיום קשה ומלחיץ. בשיעור זה ננסה לעמוד על הפער בין ראש השנה כפי שהוא במקורות לבין ראש השנה כפי שאנו מציינים אותו. עוד נשאל את השאלה לפני מי אנו עומדים לדין, האם הדיין הוא בהכרח חיצוני לנו או שמא הסמכות השופטת היא פנימית ונתונה לנו?

משך הפעילות

שיעור אחד