חופש הביטוי/מכון הרטמן

                                              פיתוח המערך: מכון הרטמן 

                                                          לקישור לאתר


 מטרת הפעילות 

להעמיק את ערכי הדמוקרטיה והחופש.

 ראציונל 

דמוקרטיה מבוססת על תרבות של דיבור ושכנוע. המילה "פרלמנט" לקוחה מהצרפתית העתיקהparler – לדבר. ניתן לומר שדיבור הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה. משום חשיבותו הדרמטית של הדיבור והביטוי, הרי שחופש הדיבור והביטוי מהווה למעשה תנאי הכרחי לקיומה של דמוקרטיה. עקרון חופש הביטוי הוא הרחבה של עקרון חופש הדיבור, והוא נכלל בתוך הזכויות הטבעיות המגיעות לכל אדם באשר הוא אדם. חופש הביטוי נחשב למימוש של חופש הדעה והמצפון, שטעמם ניטל אם נשללת האפשרות לבטא אותם. בחופש הביטוי נכללים גם דיבור, כתיבה, צילום, הסרטה, וכל דרך תקשורת אחרת; "כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי, לרבות החירות להחזיק בדעות ללא כל הפרעה, לבקש ידיעות ודעות, ולקבלן ולמסרן בכל הדרכים וללא סייגי גבולות" (מתוך 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם').

מהי חשיבותו של חופש הביטוי לחברה דמוקרטית? ומהם גבולותיו? בשיעור שלפניכם נדון בשאלות אלו ובשאלות נוספות.

 משך הפעילות 

שיעור אחד