ייצוג שווה לגברים ונשים בכנסת-נחוץ או מיותר?/מט''ח

                                                  פיתוח המערך: מט''ח 

                                                     לקישור למצגת

 ראציונל 

מצגת אינטראקטיבית העוסקת בהתנגשות של זכויות ואינטרסים כפי שהיא מתבטאת בסוגיה המגדרית-האם יש לחוקק חוק שיבטיח ייצוג שווה לנשים בכנסת?

 משך הפעילות 

שיעור אחד