''כוכב הצפון''/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                   לקישור לקובץ.doc

מטרות 

  1. לבחון היבטים שונים באירוע קונפליקטואלי.

  2. ליצור תשתית לבניית אמנה או הסדרים לחיים בצוותא.

ראציונל 

אירועים רבים המתרחשים במדינה מעמידים לבחינה התנגשות בין שני ערכים שלא ניתן לממש את שניהם בו זמנית. הפעילות עוסקת בניתוח אירועים דילמיים. דילמה הינה התנגשות בין שני ערכים, שלא ניתן לממש אף אחד מהם באופן מלא כשם שלא ניתן לוותר על אף אחד מהם.(לפירוט עיין בנספח למנחה.)

דוגמאות למצבי מחלוקת במדינה הנובעים מתפיסות ערכיות מנוגדות:

מחלוקת בין דתיים לחילוניים.
סירוב אידיאולוגי לשרת בשטחים.
סירוב אידיאולוגי לפנות ישובים.
אי הסכמה למכירת בתים לערבים בשכונה יהודית.

יחסי פרט חברה ויחסים בין קבוצות באוכלוסיה כוללים קונפליקטים. לשם החיים בצוותא דרושים הסדרים. הסדרים אלו כרוכים בוויתורים, לעיתים ויתורים קשים. מערכת הוויתורים הנדרשת לשם קיום ההסדרים כוללת שאלות שיש לדון בהן. שאילת השאלות מזהה וממקדת את הנקודות עליהן יהיה צורך להגיע להסדר.
בהפעלה הבאה ננסה להציע דרך בה ניתן להגיע להסדר ע"י מציאת פתרונות לשאלות שונות.

 משך הפעילות 

שיעור אחד