חופש הביטוי?/מט''ח

 פיתוח המערך: מט''ח 

לקישור למצגת

 ראציונל 

מצגת אינטראקטיבית העוסקת במושג "חופש הביטוי". הזכות מוצגת בו בהקשרים שונים ומגוונים במטרה להעמיק את ההבנה ואת ההשתמעויות השונות של הזכות, בדגש על מצבים של התנגשות בין זכויות ואינטרסים, בהתאם לתכנית הלימודים באזרחות.

 משך הפעילות 

שיעור אחד