יראת הרמאות/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער  

                                                     לקישור לאתר

                                                לקישור לקובץ.pdf


מטרת הפעילות

  • לברר עם המשתתפים את ההשלכות החברתיות של הרמאות בבחינות.

  • להביא למודעות המשתתפים כי הרמאות בבחינות אסורה משום גניבת דעת ואינה עולה בקנה אחד עם יראת שמים.

רציונל

חינוך תלמידים ליושר דורש מסירות, התמדה ועקביות באכיפת החוקים. אולם אמצעי הענישה, נוקשים ככל שיהיו, אינם יכולים להוות בסיס מספק לדבקות בדרך הישר. תמיד קיים חשש כי ייווצרו פרצות. חינוך אמיתי שואף לכוון את התלמידים לדבקות מוחלטת בערך היושר ולא בגלל החשש מעונש.
לפעילות זו צירפנו מאמר העשרה בנושא יראת החטא ויראת העונש.

משך הפעילות

45 דקות