הזדמנות שנייה/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער  

                                                    לקישור לקובץ.doc

מטרת הפעילות

  1. להביא למודעות  את  הקשיים שבהתמודדות עם כישלון בלימודים.

  2. להכיר בתרומתה של ההתמודדות עם קשיים וכישלונות לעיצוב האופי.

משך הפעילות

45  דקות.