בגרות מהי/מנהל חברה ונוער

                                         פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער  

                                                    לקישור לקובץ.doc

מטרת הפעילות

  1. לברר את הקשר שבין התואר "בעל תעודת בגרות" לבין המאפיינים של התנהגות בוגרת.

  2. להבהיר כי הישגים או כישלונות בתחום אחד או בתקופת חיים מסוימת, אינם מנבאים בהכרח הישגים או כישלונות בתחומים אחרים ובתקופות אחרות בחיים.

משך הפעילות

45  דקות.