תעודת זהות באמצעות ניתוחSWOT אישי/שפי''נט

תעודת זהות באמצעות ניתוחSWOT אישי/שפי''נט

[פעילות בכיתה] בשיעור זה יכירו התלמידים את ה-SWOT, כלי לניתוח אישי על פי חוזקות וחולשות, הזדמנויות ואיומים. הם יתאמנו בזיהוי החוזקות והחולשות שלהם ובזיהוי מצבי איום והזדמנויות. התלמידים ילמדו להשתמש בכלי לצורכי התפתחות אישיים וכדרך להתמודדות עם אתגרים.

קרא עוד