העתקות-רווח והפסד/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העתקה בבחינות, ובייחוד בבגרויות, היא אחת התופעות החמורות והמטרידות שעמן מתמודדת מערכת החינוך. מטרת הפעילות להביא למודעות התלמידים א המחירים של הצלחה באמצעות העתקות.

קרא עוד  

"המדרון החלקלק"-רמאויות קטנות/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] העתקה בבחינות, ובייחוד בבגרויות, היא אחת התופעות החמורות והמטרידות שעמן מתמודדת מערכת החינוך. מהן ההשלכות של העתקה בבחינות על הפרט ועל הכלל? מטרות הפעילות להבהיר שבעת קבלת החלטה על מעשה, על אדם לקחת בחשבון את תוצאות מעשיו עבור עצמו ועבור אחרים. ולהביא למודעוּת שעבירה גוררת עבירה.

קרא עוד  

בית הספר לרפואה מבחן של כבוד-דיון בדילמה/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לעודד נקיטת עמדה מוסרית מנומקת נגד הרמאות בבחינות, לברר חברות מהי ומהם גבולות האחריות בין חברים ולברר מהי אחריות הפרט בדיווח על מעשי רמייה.

קרא עוד  

סרטונים בנושא טוהר בחינות

קרא עוד  

הזדמנות שנייה/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות להביא למודעות המשתתפים את הקשיים שבהתמודדות עם כישלון בלימודים ולהכיר בתרומתה של ההתמודדות עם קשיים ועם כישלונות לעיצוב האופי ולהעצמה.

קרא עוד  

בגרות מהי/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות ההפעלה לברר את הקשר שבין התואר "בעל תעודת בגרות" לבין המאפיינים של התנהגות בוגרת, להבהיר כי הישגים או כשלונות בתחום אחד אינם מנבאים בהכרח הישגים או כשלונות בתחומים אחרים

קרא עוד