שיתוף פעולה ותקשורת בינאישית בצוות/שיעור אחר

[פעילות בכיתה] השיעור עוסק במיומנויות שונות של שיתוף פעולה ועבודה בצוות הנדרשות לשם ייעול ושיפור העבודה של צוותים. עבודת צוות מגלמת את הטוב שבשני העולמות: מצד אחד בניית תקשורת טובה, קשב ודיוק, תיאום ציפיות וקבלת אחריות אישית וקבוצתית; ובו-בזמן ליהנות ממגוון הדעות של חברי הצוות, להיתרם מנקודות המבט השונות, להגביר את ההזדמנות לחשיבה אחרת ויצירתית ולאפשר למידה מאחרים.

קרא עוד  

עבודת צוות/מנהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] ההפעלות מלמדות על חשיבותה של עבודת צוות בהשגת מטרות הקבוצה ובהגדלת תפוקותיה, ועל התרומה האישית הרבה של עבודת הצוות לכל אחד מיחידי הקבוצה.

קרא עוד  

הדרך לשותפות/מטח

[פעילות אינטראקטיבית] היכולת לעבוד בצוות, לשתף פעולה ולעבוד בשותפות בחברה מרובת תרבויות, נחשבת לאחת ממיומנויות המאה ה-21. עם זאת, שותפות דורשת מיומנויות וערכים שקשה ליישם בכלל ובחברה מרובת קבוצות ותרבויות בפרט; רובנו רגילים ללמוד, לעבוד ולפעול בנפרד, ולעתים אף מתוך תחרותיות וניכור. פעילות זאת תעסוק בדרך לשותפות ובתנאים לשותפות מיטבית, הכוללים מיומנויות וערכים כגון כבוד, סבלנות, הבנה ושיתוף פעולה.

קרא עוד  

עבודת צוות/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות מתוקשבת] על חשיבותה של עבודת צוות בהשגת מטרות הקבוצה ובהגדלת תפוקותיה, ועל התרומה האישית הרבה של עבודת הצוות לכל אחד מיחידי הקבוצה.

קרא עוד  

סרטונים בנושא עבודת צוות

קרא עוד