התנדבות ומעורבות כביטוי לאזרחות/מינהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] אחד מהיעדים העיקריים של החינוך לאזרחות הוא טיפוח בני נוער בעלי תחושת השתייכות לחברה ולמדינה, מעורבים ואכפתיים. שעור זה עוסק בנושא המעורבות החברתית, באפשרויות ובהזדמנויות לתרום, להשפיע ולהתנדב בתבונה.

קרא עוד  

עוגת הפנאי שלי/מינהל חברה ונוער

[פעילות מתוקשבת] מטרות הפעילות לבחון את דפוסי בילוי הפנאי של בני נוער, לבדוק את המצוי והרצוי בדפוסי בילוי הפנאי של בני נוער, לדון בפער בין הרצוי והמצוי בדפוסים האלה ולהבהיר את החשיבות של שילוב פעולות נתינה והתנדבות בפעילות הפנאי.

קרא עוד  

על ערכים ועל רווחים/מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] ההפעלה מבוססת על משחק שבו המשתתפים עומדים על המחיר שמשלמת חברה במצב של העדר סולידריות וערבות הדדית בין חבריה

קרא עוד  

לעשות קצת יותר ממה שחייבים/מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לדון בתרומתם של בני הנוער לקהילה ולחברה בישראל, לברר מה בין אזרחות פסיבית לאזרחות פעילה ולעודד את פעילי התוכנית מחויבות אישית להמשך במעורבות אזרחית פעילה בתום שנת פעילותם.

קרא עוד  

לצאת מהבועה/מינהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לבחון ביטויים מעשיים של מעורבות אזרחית ולעורר מודעות בקרב בני הנוער לחשיבות של אחריות ומעורבות אזרחית בחברה דמוקרטית.

קרא עוד  

מעורבות חברתית ואחריות אישית לאור חזון החמ''ד/ מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] יעד משרד החינוך לטיפוח מעורבות חברתית ואחריות אישית מהווים ביטוי לחיים של יהודי מאמין המודע לעצמו, מחויב לקיום מצוות ומעורב בקהילה, בעם ובמדינה. במסגרת שבוע החמ"ד, ניתן להתחבר לחזון החמ"ד ולקיים פעילות זו שנועדה לברר את הקשר שבין המושגים מעורבות חברתית ואחריות אישית.

קרא עוד