חיזוק שומר הסף שבי-פיתוח אחריות אישית וחברתית הבחירה של ה"עומד מן הצד"/שפ''י

[פעילות בכיתה] קידום אקלים חינוכי מיטבי המקדם רווחה נפשית ומוגנות בקרב כלל התלמידים והקהילה החינוכית מהווה מטרה מרכזית בעשייה החינוכית. כחלק מתהליך רחב של חיזוק כישורי חיים", מוצג לפניכם שיעור העוסק בפיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות בתיכון. השיעור נכתב על מנת לתת מקום לעיסוק בדילמה של הנער או הנערה העדים להתנהגות פוגענית בסביבתם ומתלבטים באיזו דרך פעולה לבחור.

קרא עוד  

חיזוק שומר הסף שבי - פיתוח אחריות אישית וחברתית במצבי פגיעה ברשת/שפ''י

[פעילות מתוקשבת] קידום אקלים חינוכי מיטבי המקדם רווחה נפשית ומוגנות בקרב כלל התלמידים והקהילה החינוכית מהווה מטרה מרכזית בעשייה החינוכית. תפקידנו כאנשי חינוך, להעלות למודעות ולהדגיש את החשיבות הרבה בהגשת עזרה, ערבות הדדית, דיווח למבוגר והתערבות במצבי מצוקה. מוצג לפניכם שיעור העוסק בפיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות בתיכון במרחב הווירטואלי - תופעת "השיימינג" ברשתות החברתיות.

קרא עוד