תאום ציפיות/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות בכיתה] פעילות חווייתית שנועדה לאפשר לתלמידים לבטא את הרגשות והציפיות שלהם מעצמם מחבריהם לכיתה ומהמחנך, ליצור גיבוש קבוצתי ולחבר אמנה או הסכם קבוצתי

קרא עוד  

תאום ציפיות: ''זה לא הצבע''/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

[פעילות בכיתה] פעילות בה יבחינו התלמידים בין ציפיות בשלושה מישורים שונים - ציפיות מהחברה, מהמחנך ומהלימודים - באמצעות שימוש בצבעים שונים.

קרא עוד  

תאום ציפיות כאמצעי ליצירת הסכם/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] קביעת מערכת מוסכמת של כללים הכרחית לפעילות משותפת בעתיד. תיאום הציפיות יכול להתייחס להיבטים שונים של ה"יחד" של הקבוצה. היבטים אלו צריכים לענות על צרכיו של כל אחד מהחברים, שכן ללא הסכמה משותפת לא ייווצר הדבק החברתי.

קרא עוד  

חמין של ציפיות/מנהל חברה ונוער

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לבחון את הציפיות של המשתתפים מן הפעילות הקבוצתית ולתאם בין הציפיות השונות כדי ליצור בסיס לעבודה משותפת ולהכיר בצורך לערוך תיאום ציפיות כבסיס לקבלת החלטות, לתכנון משותף ולגיבוש המשתתפים.

קרא עוד