שרים שמיטה/טבע עברי

פיתוח המערך:טבע עברי 

לקישור לאתר

ראציונל 

דף לימוד זה מזמין את הלומדים לשבת יחד, לשיר ולחשוב על השמיטה. באמצעות מספר שירים יפים, נשאל את עצמנו מהו יחסנו לטבע, כיצד הטבע משפיע עלינו וכיצד אנו משפיעים עליו? מהי הודאה? על מה אנו מודים?

משך הפעילות

שיעור אחד.