שמיטה על מה ולמה/כל ישראל חברים

פיתוח המערך:כל ישראל חברים  

לקישור לקובץ.doc


ראציונל

מצוות שנת השמיטה הן מהקשות ביותר לקיום, הן בתקופה העתיקה והן בימינו אנו. לכן מתעוררים סביב קיומה פולמוסים שונים, ולכן גם הרבו חכמים להציע לה הסברים וטעמים. בדף הלימוד המצורף כאן תמצאו לקט מדבריהם של הוגים שונים המצביעים על הטעמים החברתיים של חוקי השמיטה והיובל. ניתן להשתמש בדף כפי שהוא או לבחור מתוכו את המקורות המתאימים ללומדים

משך הפעילות

שיעור אחד.