שמיטה וצדק חברתי/מכון הרטמן

פיתוח המערך:מכון הרטמן  

לקישור לאתר

ראציונל 

בשיעור זה נעיין ביוזמות שונות לכינון צדק חברתי. נעשה זאת תוך ניסיון להבין את התפיסות החברתיות והכלכליות שהשפיעו על יוזמות אלה, במטרה לבחון אותן בראי השמיטה וערכיה.

פעילות הפתיחה עוסקת במצב בישראל היום ומתמקדת במחאה החברתית של קיץ 2011. הפעילות כוללת צפייה בקליפ, שאלות לדיון ורקע מושגי. המטרה בפעילות זו לבחון מה משמעות השאיפה והקריאה ל'צדק חברתי' בחברה שלנו ולהכיר את עמדת התלמידים כלפי מושג זה.

לאחר הפתיחה נלמד את דף המקורות. בתחילת דף הלימוד, מוצג סיפור הקמתו של 'המשביר' כמודל של צדק חברתי. בעקבות לימוד זה, נציג בפני התלמידים את המושגים 'סוציאליזם' ו'קפיטליזם', ודרכם נבחן את הצדק החברתי גם בסיפור 'המשביר' ובעיקר במודל של שנת השמיטה. נבקש לשקף לתלמידים את מורכבות המשימה להשגת 'צדק חברתי', ואת חשיבות האיזון בין התיאוריות הכלכליות והחברתיות השונות על מנת לתת מענה צודק לכלל החברה.

בפעילות המסכמת נכיר לתלמידים את היוזמה הכלכלית שזיכתה את מקימה בפרס נובל לשלום: "בנק גראמין". יוזמה זו היא בבחינת "מעשים סוציאליסטיים בעולם קפיטליסטי". דרכה נוכל לחזק בפני התלמידים את חוכמת השילוב בין קפיטליזם לסוציאליזם, ואת העוצמה והיכולת שיש לפתרונות פשוטים יחסית, לתת מענה לעניים בעולם המורכב שלנו היום.

משך הפעילות

שיעור אחד.