עת לשמוט ולתקן/מכון הרטמן

פיתוח המערך:מכון הרטמן  

לקישור לאתר

ראציונל 

בשיעור זה נכיר את המושג "תיקון עולם", ואת הזיקה בינו ובין הרעיונות הגלומים בשמיטה, ומהווים בסיס מצוין להיכרות עם שאלת יחסינו לסביבה ושימורה. 

אחת המשמעויות הרלוונטיות של תיקון עולם מתבטאת בהובלת תהליכים לשמירה על הסביבה. התיעוש המואץ, הצריכה המוגברת של חברת השפע שאנו חיים בה-מכלים את משאבי העולם ומציבים לנו אתגר עצום ביחס לסביבה ולדורות הבאים. מה נשאיר אחרינו? כיצד לא נכלה את המשאבים המוגבלים של העולם? וכיצד נדע לאזן בין הצרכים החומריים שלנו לבין שימורו של העולם והסביבה גם לדורות הבאים? זהו האתגר המרכזי היום, העומד ביסוד הערך של "תיקון עולם" ("עולם" במובן של סביבה).

ברעיונות אלה עוסק השיעור שלפניכם. תחילה נאפשר לתלמידים להתוודע לקלקול ולהרס הסביבתיים, באמצעות נאום מרגש של ילדה צעירה, ובה במידה להתוודע להכרח הקולקטיבי לתקן. בהמשך נאיר שתי משמעויות שונות של תיקון, וננסה להבחין בין מצבים שבהם ראוי להתערב במעשי הבריאה, לבין מצבים בהם לא נכון להתערב. בשלב הבא נבהיר את המושג 'תיקון עולם' (היהודי) בהקשרו החברתי-הסביבתי, וננסה להבהיר מדוע רעיון השמיטה מהווה בסיס מצוין לרעיונות אקולוגיים-סביבתיים, שתכליתם עידוד תיקון עולם. ולסיום, נעודד ביטוי מעשי של רעיונות סביבתיים ברוח השמיטה.

משך הפעילות

שיעור אחד.