לא לאלימות/בין הצלצולים

                                           פיתוח המערך: בין הצלצולים

                                                       לקישור לאתר


מטרות

לבחון את האפשרויות השונות להתמודדות עם אלימות.

ראציונל

האלימות הגואה בחברה ובבתי הספר מעלה שאלות ודילמות רבות. התלמידים יתמודדו עם ארבע דילמות העוסקות בדרך הנכונה להתמודד עם אלימות:
1. אם נתקלנו בסכסוך אלים, האם עלינו להתערב?
2. האם יש לערב את המשטרה במקרי אלימות המתרחשים בבית-הספר?
3. יש מקרי אלימות שמוצדק להגיב עליהם באלימות?
4. האם יש להרחיק תלמידים אלימים מבית-הספר?

 משך הפעילות 

שיעור אחד