אלימות בבית הספר-לא בבית ספרנו!/שיעור אחר

                                              פיתוח המערך: שיעור אחר

                                                      לקישור לאתר


מטרות

  • התלמידים יבינו כי בעיית האלימות נגד מורים היא בעיה קשה עמה מתמודדת החברה הישראלית.

  • התלמידים יגבשו פתרונות בלתי אלימים לסיטואציות של התנגשות בין מורים לתלמידים.

ראציונל

הבנת חומרת בעיית האלימות כנגד מורים וניסיון לגבש פתרונות בלתי אלימים לסיטואציות של התנגשות בין מורים לתלמידים.

משך הפעילות 

שיעור אחד