ראש השנה|עת שערי רצון להיפתח/הלל ישראל


פיתוח המערך :הלל ישראל 

לקישור לאתר

 

רציונל

בלימוד זה נעסוק בפיוט "עת שערי רצון", המבוסס על הסיפור המקראי של עקדת יצחק. הטקסט המרכזי של הלימוד הוא הפיוט עצמו, שכתב רבי יהודה בן שמואל אבן עבאס. כמו כן ישמשו סיפור עקדת יצחק בספר בראשית פרק כב והמדרשים העוסקים בו רקע להבנה כיצד מתמודד הפיוט עם העקדה ובאיזו דרך הוא בוחר להציג אותה. מדי פעם ניעזר גם בציטוטי פסוקים ופרשנויות המובאים בפיוט או מסייעים בהבנתו.

פיוט זה מצטט ומתכתב עם המדרשים רבים ומוסיף נופך פרשנות משל עצמו. ננסה לראות יחד על אילו רבדים קדומים נשען הפיוט, כיצד הוא משתמש בהם ומהו "סיפור העקדה" הנוצר מהשילוב של כל אלה.

את הלימוד אפשר לקשר לימי אלול, ראש השנה ולימים הנוראים, מתוך הבנת המקום שתופסת העקדה בימים אלו והניסיון לראות כיצד כותב הפיוט קושר את הסיפור אל הסליחה והמחילה. לאורך הלימוד נשאל את עצמנו את מקומה של ה"כפרה" או ה"זכות" אצלנו והאם אנו יכולים להבין את ההישענות על העבר כ"שטר זכויות" בהווה.

משך הפעילות

שיעור אחד