ראש השנה|משנה לשנה/מנהל חברה ונוערפיתוח המערך :מנהל חברה ונוער 

לקישור לקובץ


מטרות

  1. לעמוד על חשיבותו של לוח השנה כמשקף תרבות ומורשת.
  2. להבחין בין לוח שנה שהוא "רשות הרבים" לבין לוח השנה השייך לקבוצה מסוימת.

רציונל

לוח השנה מהווה את המסגרת שעל פיה אנו חיים. בלוחות השנה של עמים שונים ניתן לזהות בקלות טקסים הבאים לציין את השינויים בחיי האדם לפי עונת השנה. כמו כן, בלוח השנה נכללים ציוני דרך של עם כקבוצה לאומית, דתית וחברתית. לוח השנה הוא עדות לאירועים ולערכים שציבור מסוים מבקש לשמר . כל דור עומד לפני הצורך לבחון את לוח השנה על פי מה שרלוונטי לגביו ולהחליט מה הוא רוצה להוסיף (ואולי אם להשמיט) למען הדורות הבאים אחריו .

כפי שכותב פרופ' שביד במאמרו "יחד או כל אחד לחוד'' : ". . .על כולנו . . .לפתח יחד, על בסיס המורשת החיובית שכל זרם וכל ציבור מביא עמו אל 'רשות הרבים' המשותפת, יצירה המשכית ומחדשת שתהיה שוב משותפת לכולנו ".

בהפעלה שלפנינו יתנסו המשתתפים בתהליך של בירור עמדותיהם כלפי לוח השנה ובחירת האירועים הנראים להם משמעותיים באופן אישי וציבורי, וברצונם לקבוע אותם כציוני דרך

משך הפעילות

שיעור אחד