יש לי חלום-שווים/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] מערך פעילות הנוגע לחברה הישראלית תוך עיון בערכים של חיי אדם, כבוד האדם, השוויון והחירות הקשורים גם בחברה היהודית – ישראלית/ מותאם גם לפעילות בעקבות האירועים בארצות הברית

קרא עוד  

ייצוג שווה לגברים ונשים בכנסת-נחוץ או מיותר?/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מצגת אינטראקטיבית העוסקת בהתנגשות של זכויות ואינטרסים כפי שהיא מתבטאת בסוגיה המגדרית – האם יש לחוקק חוק שיבטיח ייצוג שווה לנשים בכנסת?

קרא עוד  

חופש הביטוי?/מט''ח

[פעילות מתוקשבת] מצגת אינטראקטיבית העוסקת בהתנגשות של זכויות ואינטרסים כפי שהיא מתבטאת בסוגיה המגדרית – האם יש לחוקק חוק שיבטיח ייצוג שווה לנשים בכנסת?

קרא עוד