שיעור 3-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

שיעור 3-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] הפעילות תעסוק בהעצמת התלמידים ובחיזוק ההערכה העצמית שלהם, באמצעות ראיית עתיד מיטבית ומתן מקום לחלומות ולשאיפות שלהם.

רעיונות לפעילויות ליצירת אקלים חברתי ורגשי מקדם/רשת דרכא

רעיונות לפעילויות ליצירת אקלים חברתי ורגשי מקדם/רשת דרכא

[פעילות מתוקשבת] רעיונות לפעילויות "זום" ליצירת אקלים חברתי ורגשי מקדם