מתבגרים מדברים גבולות/שפי''נט

מתבגרים מדברים גבולות/שפי''נט

[פעילות מתוקשבת] בשיער זה נזמין את התלמידים לבחון את חשיבות הצבתם של גבולות אישיים בתחומי חיים שונים ואת היותה כישור חיים חיוני, מסייע ומגן.

גלגל היגדים-יצירת שיח פתוח בנושא אקלים/רשת דרכא

גלגל היגדים-יצירת שיח פתוח בנושא אקלים/רשת דרכא

גלגל היגדים-יצירת שיח פתוח בנושא אקלים