עבדים היינו ועכשיו?/מכון הרטמן

                          

                                             פיתוח המערך: מכון הרטמן

לקישור לאתר                                                     

 לקישור לקובץ

מטרות

1 .להבין את המשמעות של היות האדם עבד.

2 .לבדוק האם חוויית השיעבוד היא חלק מההוויה שלנו כיום.

3 .לעורר את המודעות לתופעת העבדות בקרבנו, הן ברמה הפיזית והן ברמה הנפשית.

ראציונל

החווייה המרכזית בליל הסדר היא היציאה מעבדות לחרות. העבדות במצרים הפכה לסיפור מכונן בעיצוב התודעה היהודית. תקופת העבדות במצרים מהווה פרק מרכזי בגיבוש האתוס היהודי. העבדות היא מחד גנות, שהרי העבד הוא מי שאיבד את כל זכויותיו והפך רכוש לאדונו. מאידך גיסא העבדות מהווה מקור לא אכזב למצוות רבות שבין אדם לחברו. לאור אלו, יש מקום לשאול מה מקומה של העבדות בחיינו?

משך הפעילות  

שיעור אחד