והגדת לבנך/מכון הרטמן

                          

                                               פיתוח המערך: מכון הרטמן

                                                        לקישור לקובץ

מטרות

1 .הכרה בערך הגדול של העברת מסורת בינדורית.

2 .בחינת המסורות שאנו מעבירים במסגרת המשפחתית ובמסגרת הלאומית.

3 .עידוד תחושת השייכות והמחויבות ביחס למסורות שלנו.

ראציונל

התורה מצווה עלינו את מצוות ”והגדת לבנך”. מצווה זו מולידה את החיבור שהתהווה במרוצת הדורות והיה ל”הגדה של פסח”. בשיעור זה נבקש לבחון את חשיבות ההגדה, ההעברה של מסורות ומסרים מדור לדור וננסה לבחון את עצמנו ביחס להעברת סיפור יציאת מצרים.

משך הפעילות  

שיעור אחד