כששמים וארץ מתחברים- שיעור על ירושלים לעשרה בטבת/לב לדעת-מותאם חמ''ד

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נתמקד בנקודה עצמה המייחדת את ירושלים, בתכונתה המיוחדת: לקב"ה קשר מיוחד עם ירושלים ובה בחר לבנות את ביתו ולהשרות את שכינתו שכינתו שורה בכל: אף בחומרי והגשמי, ברגיל והחולי – שהרי בירושלים הרוחני והגשמי העליון והתחתון מחוברים הם ושלובים זה בזה.

קרא עוד  

מצור/לב לדעת-מותאם חמ''ד

[פעילות בכיתה] מטרתו של שיעור זה היא להפגיש את התלמידים עם סיפור המצור בתקופת בית ראשון, שלזכרו אנו צמים בעשרה בטבת ולעסוק בחוויית המצור הכללית והפרטית ובדרכים להתמודד עימה.

קרא עוד