מנהיג קטן גדול/חכימא

                                               פיתוח המערך: חכימא 

                                                    לקישור לאתר


מטרות

  1. להכיר סגנונות מנהיגות שונים. 

  2. לעורר חשיבה ביקורתית לגבי התנהגותם של מנהיגים שונים.

  3. לפתח מודעות עצמית של הלומדים הנוטים לתפקידי מנהיגות.

  4. להבין שאין דרך נכונה אחת להשגת מטרות.

ראציונל

הסיפור "קטן גדול", שבהשראתו נכתב המערך, עוסק בדמותו של החכם מולא קוצ'יק, שנהג להגיש לתלמידיו שתייה ולהביא להם ספרים מהספרייה בזמן שהיה מלמד אותם. חלק מהסובבים אותו תמהו על כך וסברו שרב אינו צריך "לשרת" את תלמידיו. בתשובתו השתמש החכם בפירוש של שמו, קוצ'יק -קטן, כדי להבהיר שמבחינתו "להיות קטן" זו דווקא מעלה ולא חיסרון. כנראה שכוונתו הייתה שהצניעות היא מידה טובה ושאין לו שום צורך "להגדיל" את עצמו בעיני אחרים. סיפור זה הוא טריגר מעניין לשאלה: ממה בעצם מורכבת סמכות של מנהיג? האם סמכות של מנהיג נובעת מגינוני שררה, ריחוק ותדמית "גדולה מהחיים"? או שאולי דווקא מנהיג שהוא חלק מהקהילה שלו, שמוכן אפילו "לשרת" אותם ואינו מרגיש גדול מהם או חשוב מהם, אולי דווקא למנהיג כזה תהיה השפעה גדולה יותר? בקרב הלומדים יש קרוב לוודאי גם מנהיגים לעתיד. חלקם יודעים שהם שואפים להיות מנהיגים וחלקם אולי עדיין אינם מודעים לשאיפות אלה.

השאלות הבאות אינן עולות ישירות מהפעילות במצגת אך אפשר לדון בהן בכיתה. מדוע אנשים רוצים להיות מנהיגים?
מהן המטרות של מנהיגים?
איזו אחריות מוטלת על מנהיגים?

למען האמת בהרבה תפקידים שאנחנו ממלאים בחיינו יש מידה מסוימת של מנהיגות. מנהיגות טומנת בחובה גם אחריות, נושא שרלוונטי מאוד לגיל ההתבגרות. גם כאן ניתן להרחיב את הדיון בכיתה ולשאול:
באילו תפקידים בחיינו יש מידה מסוימת של מנהיגות?
מישהו יכול לספר על מקרה שבו מצא את עצמו מנהיג אחרים?
האם ככל שאנחנו מתבגרים נדרשת מאיתנו יותר אחריות? במה זה מתבטא?

לבסוף, הדיון במנהיגות מחדד את היכולת של הלומדים לשפוט מנהיגים שהם רואים סביבם, בכיתה, בבית הספר, במשפחה, בקהילה, במדינה ובעולם. התבוננות ביקורתית במנהיגות היא תכונה חשובה לכל אדם ולכל חברה שצריכה שיהיה לה את היכולת לשים גבולות למנהיג כאשר הוא חורג מתפקידו ומסמכותו ודוגמאות לכך לא חסרות. הפעילות מתחילה בדוגמאות מעולם הלומדים בימינו וממשיכה לסיפור של הרב מולא קוצ'יק.  

משך הפעילות

1-2 שיעורים.