חוברות בנושא חוסן נפשי


1. חוסן בונים בימים של שקט/ עמותת נט"ל והמרכזיה החינוכית הארצית
    של "ילדים בסיכוי" . לקישור לקובץ

2. ניהול מצבי מצוקה-תכנית פיתוח חוסן לכיתה ח/מנהל חברה ונוער
    לקישור לקובץ


3. התמודדות עם מצבי לחץ וחירום מתמשך - חוברת שנכתבה בתקופת המלחמה בצפון, חוברת זו מפרטת פעילויות מומלצות בחדר מורים ובכיתות להתייחסות ולעיבוד הנושאים המורכבים הללו.  2006

לצפייה בחוברת :

 4. חוסן היום שאחרי / משרד החינוך השירות הפסיכולוגי 

תכנית חינוכית לפיתוח חוסן אישי 

להורדת החוברת