סוכות|לְבַל יִהְיֶה עָלַי יוֹמִי הֶרְגֵּל /מכון הרטמן

פיתוח המערך: מכון הרטמן 

                                                     לקישור לאתר


רציונל

חג הסוכות מכיל בתוכו בו-זמנית את תחושות הקביעות והארעיות שבחיינו ומאפשר לנו לחוות את הארעיות שבתוך הקבע ואת הקביעות הנמצאת בארעיות. את הסוכה השברירית והעדינה, מכנים חז"ל: "דירת ארעי", כלומר, דירה זמנית שאינה קבועה. בסוכות אנחנו מוזמנים להתבונן על יחסינו כלפי הקבוע והארעי בחיינו. "כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי" (תלמוד בבלי, מסכת סוכה, כ"ח, ע"ב).

בשיעור שלפניכם נרענן את המבט על חג סוכות ועל חיינו בכלל בהקשר של קבע מול ארעי.

משך הפעילות

שני שיעורים