סוכות|"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות..." - חג הסוכות וערך השוויון/שיעור אחר


פיתוח המערך :שיעור אחר 

לקישור לקובץ


מטרות 

  1. התלמידים יתוודעו לערך השוויון הבא לידי ביטוי בחג הסוכות.
  2. התלמידים ידונו ברלוונטיות של הערכים הללו לימינו.

ראציונל 

חג הסוכות מסמל ומתאפיין בערכים אנושיים עתיקי יומין. ערכים אלה רלוונטיים לחברה הישראלית של ימינו ממש כפי שהתאימו לחברה היהודית של תקופת המקרא, לקהילות היהודיות בימי הביניים או לתפוצות ישראל באשר הן. בשל מרכזיותם של ערכים מיוחדים ומלאי תוכן אלו, ראוי ללמדם ולהדגישם בכל עת ובמיוחד בחג הסוכות. בשיעור זה בחרנו להתמקד בערך השוויון והדאגה לחלשים המוטמע כל-כך בתרבות היהודית ובא לידי ביטוי גם בערכיה המוצהרים של מדינת ישראל הדמוקרטית. נדון בערך השוויון בחג הסוכות, תוך הדגשת חשיבותו והטמעתו בקרב אזרחי מדינת ישראל באשר הם. 

משך הפעילות

שיעור אחד