יום הכיפורים|רק רציתי לבקש סליחה/תרבות  ilפיתוח המערך :תרבות - il 

לקישור לאתר


מטרות

  1. הפער בין קלות הפגיעה לקושי לבקש סליחה.
  2. מתי נגיע לידי חשבון נפש והכרה בעבירה?
  3. מדוע קשה כל כך לבקש סליחה ומה תפקידו של הסולח?

רציונל

פעילות בנושא סליחה, בקשת סליחה ויכולת לסלוח.

משך הפעילות

שיעור אחד