יום הכיפורים|סליחה/מכון הרטמן


פיתוח המערך :מכון הרטמן 

לקישור לקובץ


מטרות

  1. לברר את המשמעות הרגשית של מושג הסליחה.
  2. להבין שכשם שיש פוגע ונפגע יש מתנצל וסולח, הנדרשים למאמץ.
  3. לתת ביטוי לקושי הכרוך בבקשת סליחה ובקבלת התנצלות.

רציונל

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. הוא מהווה הקדמה והכנה רוחנית לקראת ראש השנה ויום הכיפורים(בני עדות המזרח נוהגים להשכים כדי לומר סליחות מא‘ באלול, בני אשכנז ממוצאי שבת שלפני ראש השנה). מקום חשוב יש למושג הסליחה בחודשים אלול ותשרי. בשיעור זה ננסה לעמוד עם תלמידנו על משמעות וחשיבות מושג הסליחה בחיינו, הן מצד מבקש הסליחה והן מצד הסולח.

משך הפעילות

שיעור אחד