יום הכיפורים|סליחה ואחריות/שיעור אחר


פיתוח המערך :שיעור אחר 

לקישור לקובץ


מטרות 

  1. התלמידים ידונו במושג "אחריות" ויקשרו בינו לבין יום הכיפורים, תוך הבנת משמעות המושג לגביהם .
  2. התלמידים יקבלו עידוד לעריכת חשבון נפש פרטי . 

משך הפעילות

שיעור אחד