יום הכיפורים|יום כיפור-מבט אישי ומבט חברתי/מכון שיטים


פיתוח המערך :מכון שיטים 

לקישור לקובץ


מטרות 

  1. הכרות עם מנהגי החג השונים של תלמידי ותלמידות הכיתה.
  2. הכרות עם ההיבט החברתי של יום כיפור.
  3. מתן משמעות אישית ליום כיפור של התלמידים. 

משך הפעילות

שיעור אחד