יום הכיפורים|וידוי /מכון הרטמן


פיתוח המערך :מכון הרטמן 

לקישור לקובץ


מטרות

  1. להבין את המשמעות הפרטית והחברתית של וידוי.
  2. לבדוק את מושג הוידוי בחיינו.
  3. לברר את המשמעות של וידוי בציבור.

רציונל

בתפילה בכלל ובתפילות הסליחות ויום הכיפורים בפרט יש תפילה מיוחדת הנקראת וידוי. בתפילה זו מתוודה המתפלל על חטאיו לפני הקב"ה. ביום הכיפורים נוסף לתפילת הוידוי חלק שנקרא "על חטא" ובו רשימה ארוכה של חטאים, מסודרים לפי סדר הא"ב. סביר להניח שאיש מן המתפללים לא חטא בכל השורה הארוכה של החטאים המצוינים ברשימה ובכל זאת נהוג לחזור ולמנותה תוך הכאה על החזה על כל חטא וחטא. בשיעור זה ננסה להבין מהי משמעות של וידוי, מה כוחו של ציבור באמירת וידוי ומה יחסנו אנו לנושא.

משך הפעילות

שיעור אחד