יום הכיפורים|בין בקשת סליחה ומחילה/כל ישראל חברים


פיתוח המערך :כל ישראל חברים 

לקישור לאתר


מטרות 

זיהוי כוחות ייחודיים של הורים ביחס לילדיהם לאור מנהג בקשת הסליחה מההורים בערב יום הכיפורים.

ראציונל 

ימי הסליחות, שמתחילים בראש חודש אלול ומגיעים לשיאם ביום הכיפורים, מזמנים פתח לבחון את תהליך הסליחה. בדרך כלל נדרשת בקשת הסליחה במרחבים שבין אדם לאלוהים ובין אדם לחברו. בשיעור זה נבחן מרחב שלישי, פחות מדובר - המרחב המשפחתי, בין הורים וילדים.

במקרים לא מעטים ילדים אינם ממלאים את ציפיות הוריהם או אינם מאמצים את ערכיהם, התנהגות זו פוגעת לעתים בהורים. כאשר מתחוללת פגיעה במערכות חברתיות רגילות, היחסים יכולים להגיע לסיומם. לעומת זאת, בתוך המשפחה, בשל מהותו של הקשר, פירוק המערכת היא מעשה קיצוני. הבדל זה בין המערכת המשפחתית לבין מערכות חברתיות אחרות נובע מן הבסיס השונה ליחסים בין הורים וילדים, המאפשר להורים לסלוח בכל מקרה ולהתחיל מחדש.

הלומדים עוברים במהלך השיעור מהמעגל הרחב של כוחו של יום הכיפורים לכפר על חטאים בכלל, דרך הפיוס בתוך מעגל היחסים החברתיים, ולבסוף מצטמצם המבט אל המעגל המשפחתי, שייחודיותו נבחנת לאור הנלמד.

משך הפעילות

שעתיים ורבע