מה תעדיף?-משחק שתי האפשרויות/רשת דרכא

                                      פיתוח המערך : מלי אליאס-רשת דרכא


שלב ראשון-הכנה להתנסות 

המורה מציע סדרה של שאלות עם שתי אפשרויות הפותחות במילים: מה תעדיף?
לדוגמה: מה תעדיף: גלידה או פחית קולה? מה תעדיף: חורף או קיץ?


שלב שני-תגובת התלמידים

כל תלמיד מציג מול המסך את הבחירה שלו: אצבע אחת-האפשרות הראשונה
שתי אצבעות-האפשרות השנייה.


שלב שלישי- התייחסות קצרה

המורה בוחר בתלמיד שיסביר בפחות משלושים שניות את הבחירה שלו (אפשר להשתמש בגלגל שמות תלמידים או לחילופין לבחור שם תלמיד באקראי על ידי המנחה) לאחר מכן יציג שאלת 'מה תעדיף' חדשה עבור כולם, וחוזר חלילה. 

הערה
כדאי להכין מראש סדרה של שאלות מדורגות: תחילה שאלות קלות (למשל העדפות בתחום המזון/משחקי מחשב וכיו"ב) ולאחר מכן שאלות בעלת רמת חשיפה או תוכן גבוהים יותר הקשורים לאקלים הכתה (נורמות בשיעור, יחסים בכתה, העדפות בתחום הלימוד, התנגשות בין ערכים וכיו"ב).לדוגמה, מה תעדיף: 'כל האמת בפרצוף' או 'נימוס ונחמדות'? וכיו"ב.