העמקת ההיכרות בקבוצה באמצעות נעליים או תמונות נעליים/ רשת דרכא


                                   פיתוח המערך:מאיר אביטן-רשת דרכא 

                                                  לקישור לקובץ

                                              לקישור למצגת.pptx


שלב ראשון-הכנה להתנסות 

בדומה לתרגיל של הבאת החפצים, אך כאן התרגיל הוא על חפץ אחד: "נעליים". התלמידים מתבקשים להביא את הנעל שהם נועלים עכשיו או נעל אותה שהיו רוצים לנעול. חלופה אחרת – ניתן להשתמש בקלפי נעליים מוכנים להורדה.

הקישור לסוגי נעליים: קישור להורדת תמונות הנעליים

הקישור למדריך הפעלה: צפייה במדריך

שלב שני-התנסות

המנחה מבקש מכל תלמיד להביא שתי נעליים שונות: נעל שהוא נועל כעת ונעל שהיה רוצה לנעול. דוגמאות לשאלות נוספות בעקבות הנעליים – עיינו בקישור למדריך שלעיל. כל תלמיד בתורו מציג את הנעל, מסביר מדוע הוא בחר אותה, ומה היא מסמלת עבורו.
כפי שציינו בהקדמה ניתן להשתמש בקלפי הנעליים המוכנים ולהציגם בחלון משותף, כאשר כל תלמיד בוחר את התמונה או לשלוח לתלמיד את הקישור.  

שלב שלישי-עיבוד 

העמקת הקשר בין המשתתפים. בניית זהות, זיהוי חוזקות, שאיפות, ראייה חיובית. חשוב לשמוע מהתלמידים על הקשרים האישיים שלהם לנעל, על מה שהנעל מסמלת עבורם. אפשר לבחון מצב רצוי לעומת מצב מצוי, ניתן לחלק את התלמידים לזוגות לפי הנעל שהביאו או בחרו ולראות את ההבחנה בין התפיסה של כל אחד.