אני יודעת מה עשית בקיץ האחרון/פרדס

                                                   פיתוח המערך : פרדס 

                                                       לקישור לקובץ

מטרות

1 .היכרות (יכולה להיות גם מחודשת) בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין המורה. 

2 .לסכם את הקיץ ואת חוויית החופש-מה לקחתי מהם. 

3 .ליהנות ביחד ולהתגבש.

 רציונל 

פעילות היכרות ופתיחת שנה לכיתות חדשות

משך הפעילות

שיעור אחד