מתי זה מפסיק להצחיק/שפ''ינט

                                                 פיתוח המערך: שפ''ינט 

                                                     לקישור לאתר

מטרות הפעילות

הפעילות מתמקדת בשלושה מסרים עיקריים: 

  1. הפרשנות האישית והתרבותית המתקשרת לקטעי הומור יכולה ליצור מצב בו דברים הנחשבים מצחיקים בעיני האחד, אחד עלולים לפגוע באחר.

  2. גם להומור ישנם גבולות ברורים ו"קווים אדומים" אשר אותם אין לחצות. עלינו להיות מודעים לכך שלא כל נושא יכול להוות נושא לבדיחה.

  3. ישנה משמעות מיוחדת לבדיחה פוגענית העולה לרשת האינטרנט – בשל ההפצה המהירה לקהלים גדולים, אובדן השליטה על מי שנחשף לתוכן, וחוסר היכולת להסיר את התכנים מרגע שפורסמו.

רציונל 

הפעילות עוסקת במשמעות המיוחדת של בדיחה פוגענית העולה לרשת האינטרנט -בשל ההפצה המהירה לקהלים גדולים, אובדן השליטה על מי שנחשף לתוכן, וחוסר היכולת להסיר את התכנים מרגע שפורסמו.

משך הפעילות

90 דקות.