כל אחד רוצה להיות סלב.../שפ''ינט

                                                 פיתוח המערך: שפ''ינט 

                                                   לקישור לקובץ.doc

מטרות הפעילות

  1. לברר עם המשתתפים את הגורמים להערצת מפורסמים ולרצון להיות מפורסמים.

  2. לדון בגורמים שמעוררים הערכה או הערצה לאנשים מפורסמים.

  3. לפתח בקרב המשתתפים הסתכלות ביקורתית-ערכית ביחס למפורסמים.

רציונל 

בעידן המסכים, החשיפה התקשורתית ותוכניות הריאליטי, אפשרויות הפרסום ויצירת הקשר עם מפורסמים זמינות יותר ועימן גוברות הסכנות. בפעילות זו המשתתפים מבררים את המקום שתופסת השאיפה לפרסום בחייהם ואת המניעים לה ודנים ביחס הראוי כלפי ידוענים מושאי הערצתם.

משך הפעילות

45 דקות.