כיצד מפצים על פגיעה בכבוד/חכימא

                                                 פיתוח המערך: חכימא 

                                                       לקישור לאתר

מטרות הפעילות 

  1. להכיר את הפתיח מפרק ח משנה א במסכת בבא קמא.

  2. להכיר סעיף מתוך פקודת הנזיקין של מערכת המשפט הישראלית.

  3. להבחין בשונה ובדומה בין החוק של העבר לחוק העכשווי.

  4. לדון בגבולות הפיצוי כמוחלטים או משתנים.

  5. לדון בצורך האישי של אדם בשמירת כבודו בסביבתו החברתית.

רציונל 

בתקופת לימודיהם בחטיבת הביניים הלומדים מתמודדים עם פגיעות אישיות-רגשיות, שיימינג ברשת, קריאות גנאי בהפסקות ושיח לא מכבד מסוגים רבים אחרים. בשיעור זה חשוב להתייחס לחוויה האישית ולמקרים היומיומיים השכיחים שהלומדים חווים גם כפוגעים וגם כנפגעים.

נעסוק ביחסי פוגע-נפגע. ננסה לפצח יחד את השאלות, מה הפוגע צריך לעשות בכדי לפצות את הנפגע, ומה מצופה מהנפגע לעשות על מנת להחזיר את החיים למסלולם. נתמקד באתגר לאמוד פיצוי ראוי על פגיעה בכבוד.

משך הפעילות

2-3 שיעורים