חיה בתוכנו כאחת משלנו/מנהל חברה ונוער

                                    פיתוח המערך : מנהל חברה ונוער

                                              לקישור לקובץ.doc


מטרת הפעילות

  • להכיר את הדמות המרכזית במגילת רות, הנקראת בחג השבועות.

  • לברר את היחס לזר במגילת רות.

  • לעמוד על מגוון הרגשות שמעורר מפגש עם אדם לא מוכר, זר, שונה.

  • לבחון דרכי התנהגות שונות במפגש בין אנשים הזרים זה לזה, על מנת למנוע  
    גילויי אלימות ולחפש נתיבי הידברות.

משך הפעילות     

שיעור אחד