חוברת צידה לדרך - משרד החינוך, אשכול חברה ורוח

                                          פיתוח החוברת  : משרד החינוך 

                                                 להורדת החוברת

רציונל

מתוך מאגר חוברות של משרד החינוך - צידה לדרך 

לקראת חג השבועות, משרד החינוך הוציא חוברת המותאמת לחטיבת ביניים ועליונה, הכוללת מערכי שיעור מקורות ועוד.

נושאי החוברת:

  • עשות משפט ואהבת חסד- לבירור מושג החסד 

  • חג השבועות כדוגמא ליחסים של חסד בחברה 

  • על מנהיגות וחסד 

  • על תבונה ורגישות לגר ולנכרי

  • אהבה חסד ותיקון עולם