לחם פסח/מנהל חברה ונוער

                          

                                     פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער                                                                               
                                                  לקישור לקובץ

מטרות

  1. להתמודד עם קונפליקט בין קבוצות שונות על רקע שמירת מסורת   

  2. להעלות את כל הפתרונות האפשריים, ולהתמודד עם המחירים שכל פתרון מחייב.

  3. להראות שמתחים בתחומי הדת והמסורת אינם בהכרח דיכוטומיים: התפיסות לגביהם מגוונות, והפתרונות האפשריים הם רב מימדיים, בהתאם להשקפות האישיות של הנוגעים בדבר.


ראציונל 

מערכון שבו קבוצה צריכה להחליט כיצד להתארגן לטיול בפסח: לחם או מצות? וכיצד מתנהלים בקבוצה ובמדינה שבה שונות דתית.

משך הפעילות  

60 דקות