והיא שעמדה/מכון הרטמן

                          

                                             פיתוח המערך: מכון הרטמן

  קישור לאתר                                                    

 לקישור לקובץ

מטרות

1 .לימוד מקור מתוך ההגדה של פסח.

2 .חשיפה להגדה כטקסט בעל משמעות הניתן לפרשנות ולביקורת. 

3 .יצירת זיקה בין התלמידים לבין ההגדה של פסח .

ראציונל

”והיא שעמדה” הוא מזמור מוכר מתוך ההגדה המתנגן בראשנו מיד עם שמיעת צרוף המלים. אך האם שאלנו את עצמנו אי-פעם מי היא זו שעמדה? בשיעור זה ננסה להבין את ההקשר שבו מופיעות המלים והניגון ואת משמעותם.

משך הפעילות  

שיעור אחד