"שמור על אחיך!!"/ לב לדעת-מותאם חמ''ד

                                               פיתוח המערך : לב לדעת

                                                       לקישור לאתר

רציונל

שיעור בעקבות קטעי סרטים ופסקאות מתוך הספר "עם כלביא" המספר את סיפורם של שני אחים ששרדו יחד את מאורעות השואה. דבקותו של נפתלי באחיו הצעיר, עוז רוחו ונחישותו למלא אחר צוואת אמו חושף את אצילות האדם וגבורתו נוכח איימי השואה.
השיעור מורכב מקטעי סרטים ומפסקאות מתוך ספרו של נפתלי "עם כלביא". ניתן לבחור האם להקרין או להקריא את הקטעים.